Valberedningens förslag 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse för Moderaterna i Tyresö.

Valberedningens förslag till ny styrelse för Moderaterna i Tyresö. 

Ordfröande: Peter Freij (omval)
Vice ordförande: Mikael Onegård (omval)

Ledamöter:
Fredrik Saweståhl
Birgitta Verlestam
Hampus Degramo
Erkki Vesa
Anki Svensson
Sonja Gustafsson

Revisor: Lilian Edberg
Revisorersättare: Ida Antonsson

Ombud till förbundsstämmor:
Anki Svensson
Peter Freij
Andreas Jonsson
Dick Bengtson
Annika Henningsson
Erkki Vesa
Peter Odelvall
MUF

Ersättare till förbundsstämmor:
Christer Flodfält
Liselott Stjernfeldt
Mats Fält
Sonja Gustafsson
Thomas Halvarsson
Lilian Edberg
Olle Karlström
Gerd Dufberg
Klas Torstensson

Ombud till Studieförbundet medborgarskolan: Lilian Edberg
Ersättare till Studieförbundet medborgarskolan: Hampus Degramo

Valberedningen har bestått av Andreas Jonsson, Gerd Dufberg, Annika Henningsson och Fredrik Bergkuist (MUF)Publicerat: 2018-02-08 av Mikael Onegård