Nomineringsstämman för Tyresö Kommun - nytt datum 7/12


Just nu pågår arbetet med att fastställa Moderaternas valsedel för kommunvalet i Tyresö 2018 för fullt. Försöksnomineringen är avslutad och den av årsmötet valda nomineringskommittén arbetar nu med att ta fram förslag på lista i enlighet med partiets nomineringsregler. Nomineringskommittén har framfört ett önskemål om att den avslutande nomineringsstämman ska hållas före årsskiftet.


Styrelsen i Moderaterna i Tyresö har tidigare kommunicerat att stämman skulle hållas i februari men efter förslaget från nomineringskommittén om att hålla stämman under 2017 har styrelsen vid sitt sammanträde i måndags (9/10) beslutat att kalla alla medlemmar i Moderaterna i Tyresö till nomineringsstämma torsdagen den 7 december 18:00. 

Att avsluta nomineringsprocessen och fastställa vår fullmäktigelista i december gör det möjligt att redan från starten av 2018 lägga allt fokus i föreningen på valkampanj. Vi ska tillsammans driva en bra kampanj för ett framgångsrikt valresultat för Moderaterna i Tyresö med alla våra kandidater aktivt involverade i arbetet.


Kallelse till nomineringsstämman kommer att sändas ut till alla medlemmar i Tyresö per post och inom tid som anges i partiets stadgar.Publicerat: 2017-10-11 av Mikael Onegård