Initiativ för att begränsa användning av fyrverkerier

Fyrverkerier kan vara vackra och praktfulla, men de kan också vara obehagliga, skrämmande och rena miljöboven. Alliansen tar nu initiativ till en översyn som syftar till att begränsa användningen av pyroteknik i Tyresö.

– Djur som skräms, kemikalier som sprids, för att inte tala om risken för personskador. Det finns många goda anledningar till att vi nu ser över hur fyrverkerier får användas i Tyresö. Tyresö ska vara en säker, trygg och miljösmart kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

– I samband med det gångna nyårsfirandet var det många som hörde av sig till kommunen och vi känner ett starkt stöd från Tyresöborna i frågan. Det är dock inte tal om något totalförbud, det varken får eller vill vi införa. Men det är viktigt att skärpa upp reglerna och tydligare begränsa användandet. Även framåt ska man kunna använda fyrverkerier vid vissa tillfällen, fortsätter Saweståhl.



Publicerat: 2018-01-10 av Robert Skölin