Ett stabilt Tyresö

Ansvar för ekonomi och välfärd, förbättrad integration och insatser för ökad trygghet. Alliansen presenterar här kommunplan och budget för 2018. Satsningar görs på totalt 95 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 44 miljoner är satsningar på socialnämnden och 24 miljoner är på barn- och utbildningsnämnden.

– Det är en ansvarsfull budget med tonvikt på välfärden. Vi prioriterar våra barn, unga och äldre samtidigt som vi drar igång ett program för medarbetardriven organisationsutveckling för att effektivisera kommunens verksamheter. Målet är att på några års sikt öka det ekonomiska utrymmet väsentligt. Ekonomisk stabilitet är extra viktigt för en kommun som befinner sig i expansionsfas. Det gör att man kan överbrygga perioder av tuffare ekonomiska förutsättningar, och därigenom bibehålla kvaliteten i verksamheterna utan att ta till några skattehöjningar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Tre fokusområden i Alliansens kommunplan och budget:

Välfärd och digitalisering
– Skolan, äldreomsorgen och verksamheten för funktionshinder byggs ut i takt med att befolkningen och behoven växer. Förskolan prioriteras särskilt genom extra satsningar för att skapa förutsättningar för minskade barngrupper. Vi inleder också ett mycket viktigt och angeläget arbete med att öka inslaget av digitalisering och tillämpning av välfärdsteknik i våra verksamheter. Det kommer att förbättra både tillgänglighet och service, och är ett viktigt steg i att modernisera kommunens verksamheter och skapa en utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna, säger kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L).

Fler företag och fler i arbete
– Tyresö ligger i topp när det gäller att få nyanlända i jobb men mer kan göras för att byta bidragsberoende mot egenförsörjning, att gå från hopplöshet till framtidstro. Genom nyskapade Centrum för Arbete och Integration, CAI, fortsätter vi satsa på nyanlända och unga Tyresöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ser också till att verka för att fler små och lokala företag ska kunna delta i upphandlingar. Tyresö är känt för sitt blomstrande småföretagande och det ska vi fortsätta skapa förutsättningar för, säger Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare.

Trygghet och säkerhet
– I Tyresö ska alla kunna känna sig trygga och säkra. Vi ser allvarligt på de oroligheter som skett den senaste tiden och fortsätter därför att utveckla samarbetet med polis, väktare, brandstation, bussbolaget Nobina och det engagerade föreningslivet. Samhället måste säga ifrån och ta tillbaka makten från dem som bråkar. En plan för hur utemiljön ska kunna bli tryggare för fotgängare och cyklister håller på att tas fram, säger Leif Kennerberg (KD), gruppledare.

Läs hela kommunplanen och budget 2018 härPublicerat: 2017-08-23 av Robert Skölin