NYHETER

Nomineringsstämman för Tyresö Kommun - nytt datum 7/12

Läs mer

Underskott i socialnämnden större än prognostiserat

Läget i Tyresö kommuns socialnämnd är allvarligt. Prognosen för året pekar mot ett underskott på drygt 33 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än tidigare bedömningar. Nu tas krafttag för att komma till rätta med situationen.

Läs mer

Tyresö nominerar Ulf Kristersson

Efter samråd med aktiva medlemmar har styrelsen för Moderaterna i Tyresö beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiordförande.

Läs mer

Ett stabilt Tyresö

Ansvar för ekonomi och välfärd, förbättrad integration och insatser för ökad trygghet. Alliansen presenterar här kommunplan och budget för 2018. Satsningar görs på totalt 95 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 44 miljoner är satsningar på socialnämnden och 24 miljoner är på barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

Läs mer

Långsammare utveckling i Trollbäcken – villastaden bevaras

Före sommaren antogs Tyresö kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur Tyresö kan utvecklas de kommande 15 åren och ligger i linje med den stadsbyggnadspolitik som Moderaterna och Alliansen står bakom. Den innebär en långsam och balanserad utveckling i Trollbäcken med fokus på att slå vakt om den gröna lummiga villastaden.

Läs mer

För ett fortsatt tryggt Tyresö

Tyresö är i grunden en trygg och säker kommun med jämförelsevis låg brottslighet. Under det senaste året har dock ett antal incidenter ägt rum som vi ser mycket allvarligt på. Det gör att vi nu stärker och ökar tempot i trygghetsarbetet.

Läs mer

Alliansen vill utveckla Vissvass till centrum för båtliv

Alliansen tar initiativ som ska främja båtlivet i Tyresö, samtidigt som orörda strandlinjer och vattenmiljön värnas och skyddas.

Läs mer

Tyresö flaggar på Veterandagen redan i år

Tyresö kommun välkomnar att riksdagen beslutat göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. De nya bestämmelserna träder i kraft först nästa år, men Tyresö kommun avser flagga redan i år för att hedra och visa tacksamhet till dem som riskerar sina liv för fred och frihet.

Läs mer

Tyresö växer med stort hållbarhetsfokus

Svar på insändaren ”Undrar hur Tyresö ser ut om 20 år?” i Mitt i Tyresö.

Läs mer

Sida 1 av 11 sidor  1 2 3 >  Last ›